Tuesday, 15 March 2016

KośćiółKośćiol to coś więcej niż spotkanie niedzielne po którym  znowu się wraca do swojego ( często samotnego) świata. 

Kośćiół to  codzienne życie  z tymi ktorzy chcą być blisko Chrystusa i dlatego są blizcy sobie nawzajem. 


Spotykamy się po domach w różnych częsciach Londynu,  modlimy się, czytamy Pismo swięte i dzielimy się smutkami i radosciami z sobą wspierając się nawzajem. 

Jeżeli brakuje Ci Spolecznosci Chrzescijanskiej   opartej na Ewangelii, zapraszamy do nas. Zadzwoń/Wyslij sms: 07466855473 Napisz na email: reformanda21@gmail.com 
 ...Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. (41) Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. (42) I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43) A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. (44) Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, (45) i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. (46) Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, (47) chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dz.2:41-47